Filiala Bucureşti UPB

Preocupări ştiinţifice ale membrilor filialei

Încercări de materiale metalice, plastice şi compozite, în regim static şi dinamic de solicitare, modelarea şi simularea comportării şi deteriorării materialelor, analiza experimentală a tensiunilor, analiză numerică prin metoda elementelor finite, studii de dinamica rotorilor, vibrodiagnoze pentru maşini şi utilaje, biomecanică, materiale noi.

Date de contact

Catedra Rezistenţa Materialelor, Facultatea IMST, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, Sector 6, 060042, Bucureşti, tel +40214029206, fax +40214029277, website www.resist.pub.rowww.afer.ro.

Preşedinte

Prof. dr. ing. Dan Mihai Constantinescu dan.constantinescu@upb.ro

Vicepreşedinte

Prof. dr. ing. Marin Sandu sandu_marin@yahoo.com