Filiala Iaşi

Preocupări ştiinţifice ale membrilor filialei

Materiale noi, testare, modelare, tensiuni remanente / senzori, studiul caracteristicilor mecanice pentru materialele compozite şi ceramice, studiul adezivilor şi îmbinărilor adezive, metoda elementelor finite în domeniul liniar şi neliniar, pentru fenomene netranzitorii şi tranzitorii, analiza tensiunilor şi deformaţiilor, utilizarea formelor bionice pentru optimizarea structurilor din ingineria mecanică.

Date de contact

Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, B-dul Dimitrie Mangeron 61-63, 700050 Iaşi, tel./fax +40232232337.

Preşedinte

Prof. dr. ing. Paul Bârsănescu paulbarsanescu@yahoo.com

Vicepreşedinte

Prof. dr. ing. Nicuşor Amariei namariei@yahoo.com