Termeni legali

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.

Definiţii referitoare la aceşti termeni legali

Serviciu înseamnă furnizarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de ARTENS şi furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul website-ului ARTENS.
Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei reţele, server, server web sau cont de utilizator.
Atacuri de tip "refuzul serviciului" (DoS) înseamnă interferenţa cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, reţea sau server.
Mărci se referă la faptul că denumirea "ARTENS", oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale furnizorilor ARTENS sau ale altor companii dacă este cazul. ARTENS se referă la Asociaţia Română de Tensometrie.

Generalităţi

Modificări ale acestor termeni şi condiţii - ARTENS poate modifica aceşti termeni şi condiţii la anumite intervale de timp făra a anunţa utilizatorul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorului prin afişare pe site-ul web la www.ARTENS.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

Forţa Majoră - ARTENS nu işi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afară controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului, a altor reţele sau a altor autorităţi competente de care ARTENS nu este responsabilă.

Jurisdicţie - Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de catre ARTENS. Prin accesarea acestui site utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României iar utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor Romaniei.

Confidenţialitate - ARTENS nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. ARTENS nu este responsabil pentru nicio pagubă suferită de utilizator sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii cu privire la utilizarea acestui site. Orice informaţie pe care clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează utilizatorul pe acest site îi permit să primească informaţii cu caracter personal.

Obligaţiile ARTENS

ARTENS şi furnizorii săi nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaţii rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul ARTENS, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

În nici o circumstanţă ARTENS nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului oferit acest site web sau site-uri web în legatură cu acesta.

Utilizare improprie

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze ARTENS în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte raspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de ARTENS ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni legali.

Plata tuturor cheltuielilor aditionale în legatură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului.

Utilizatorul acceptă să adere la aceşti termeni de utilizare

Utilizatorul confirmă ca a citit şi acceptat aceşti termeni legali. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiţionată a acestor termeni şi condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi acest site.