Statute

Asociaţia Română de Tensometrie (ARTENS) este o asociaţie profesională cu caracter ştiinţific, neguvernamental şi fără scop lucrativ. Activitatea Asociaţiei Române de Tensometrie este sprijinită de Academia Română prin secţia de Ştiinţe Tehnice.

Scopul Asociaţiei Române de Tensometrie este de a promova:

 • Dezvoltarea şi extinderea utilizării metodelor şi tehnicilor experimentale, de modelare şi de
  calcul privind starea de tensiune şi de deformaţie în structuri inginereşti;
 • Implementarea metodelor şi tehnicilor experimentale de măsurare în vederea realizării de dispozitive
  tensometrice pentru măsurarea unor mărimi mecanice;
 • Realizarea unor echipamente şi materiale necesare în analiza experimentală a tensiunilor;
 • Adaptarea tehnicilor experimentale de analiză a stării de tensiune şi de deformaţie în cercetările
  de biomecanică;
 • Extinderea utilizării tehnicilor moderne de măsurare în încercările de materiale;
 • Instruirea personalului de cercetare şi a personalului auxiliar în vederea utilizării cât mai
  eficiente a metodelor de analiză experimentală a tensiunilor;
 • Afirmarea profesională pe plan naţional şi internaţional a membrilor asociaţiei, stimulând în mod deosebit tinerii cercetători.

Metodele şi mijloacele de realizare a obiectivelor propuse:

 • Crearea unui cadru organizatoric de colaborare între membrii asociaţiei;
 • Sprijinirea organizării şi funcţionării unor cursuri postuniversitare de tensometrie şi a unor seminarii de instruire a personalului auxiliar;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane naţionale şi cu participare internaţională, seminarii ştiinţifice cu tematici speciale, etc.);
 • Antrenarea şi stimularea studenţilor şi tinerilor cercetători în activitatea de cercetare în domeniile care intră în preocupările asociaţiei;
 • Publicarea în revistele tehnice de specialitate a unor lucrări valoroase precum şi a unor
  informări documentare în domeniu;
 • Organizarea de filiale teritoriale ale ARTENS şi antrenarea membrilor acestora în vederea desfăşurării unei activităţi ştiinţifice susţinute;
 • Stabilirea de relaţii pe plan naţional şi internaţional cu alte societăţi şi asociaţii profesionale, cu
  profil asemănător şi participarea la manifestări ştiinţifice organizate de
  acestea.

Statutul asociaţiei

Statutul ARTENS Statutul ARTENS (6.3 MB)