Filiala Bucureşti ATM

Preocupări ştiinţifice ale membrilor filialei

Analiza experimental a tensiunilor, analiza numerica a structurilor mecanice şi a mediilor continue fluide (metoda elementelor finite, metoda SPH), analiza experimental şi numerică a impactului diferitelor tipuri de proiectile cu diferite tipuri de ţinte, Determinarea unor proprietăţi ale materialelor, în regim dynamic folosind testul Taylor şi sistemul de bare Hopkinson, analiza fenomenelor termice, în regim staţionar sau tranzitoriu, care se produc în structurile mecanice, modelarea unor fenomene legate de explozii, în diferite medii şi modelarea numerică a acţiunii acestora asupra structurilor, modelarea numeric a comportamentului materialelor compozite, biomecanică.

Date de contact

Bd. George Coşbuc nr. 81-83, sector 5, Bucureşti, 050141; tel. +40213354660; +40213350264; +40722746411; +40730722387; fax: +40213355763

Preşedinte

Prof. dr. ing. Vasile Năstăsescu vnastasescu@yahoo.com

Vicepreşedinte

Conf. dr. ing. Amado Ştefan amadostefan@yahoo.com