Filiala Timişoara

Preocupări ştiinţifice ale membrilor filialei

Rezistenţa materialelor, oboseală, încercări de materiale, comportarea cablurilor şi conductoarelor, mecanica ruperii, metode numerice şi experimentale pentru determinarea deformaţiilor şi tensiunilor mecanice.

Date de contact

Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Catedra de Rezistenţa materialelor, B-dul Mihai Viteazul, Nr.1, 300222, Timişoara, website www.mec.upt.ro.

Preşedinte

Prof. dr. ing. Pavel Tripa ptripa@yahoo.com

Vicepreşedinte

Dr. ing. Radu Negru blackradu@yahoo.com