Filiala București ATM

Date de contact

Academia Tehnică Militară "Ferdinand I", Bd. George Coșbuc 81-83, București 050141; tel. +40213354660; +40213350264; +40722746411; +40730722387; fax: +40213355763

Președinte

Prof. dr. ing. Vasile Năstăsescu (vnastasescu@yahoo.com)

Vicepreședinte

Conf. dr. ing. Amado Ștefan (amadostefan@yahoo.com)

Preocupări științifice ale membrilor filialei

Analiza experimentală a tensiunilor, analiza numerică a structurilor mecanice și a mediilor continue fluide (metoda elementelor finite, metoda SPH), analiza experimentală și numerică a impactului diferitelor tipuri de proiectile cu diferite tipuri de ținte, determinarea unor proprietăți ale materialelor, în regim dinamic folosind testul Taylor și sistemul de bare Hopkinson, analiza fenomenelor termice, în regim staționar sau tranzitoriu, care se produc în structurile mecanice, modelarea unor fenomene legate de explozii, în diferite medii și modelarea numerică a acțiunii acestora asupra structurilor, modelarea numerică a comportamentului materialelor compozite, biomecanică.