Filiala Sibiu

Date de contact

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie Herman Oberth, Str. Emil Cioran, nr. 4, Sibiu 550025, tel. +40269217928, fax +40269212716.

Preşedinte

Prof. dr. ing. Marcu Frăţilă marcu.fratila@ulbsibiu.ro

Vicepreşedinte

Conf. dr. ing. Adrian Pascu adrian.pascu@ulbsibiu.ro

Preocupări științifice ale membrilor filialei

Studiul analitic şi experimental al tensiunilor și deformațiilor în domeniul solidului deformabil, fotoelasticitate, tensometrie electrică rezistivă, încercări de materiale, metode numerice de analiză a stărilor de tensiune și deformație.