Filiala București UPB

Date de contact

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea IMST, Catedra Rezistența Materialelor, Splaiul Independenței nr. 313, București 060042, tel +40214029206, fax +40214029277, website www.resist.pub.ro, www.afer.ro.

Președinte

Prof. dr. ing. Dan Mihai Constantinescu (dan.constantinescu@upb.ro)

Vicepreședinte

Prof. dr. ing. Marin Sandu (sandu_marin@yahoo.com)

Preocupări științifice ale membrilor filialei

Încercări de materiale metalice, plastice și compozite, în regim static și dinamic de solicitare, modelarea și simularea comportării și deteriorării materialelor, analiza experimentală a tensiunilor, analiză numerică prin metoda elementelor finite, studii de dinamica rotorilor, vibrodiagnoze pentru mașini și utilaje, biomecanică, materiale noi.