Statut

ARTENS este o asociație profesională cu caracter științific, neguvernamental și fără scop lucrativ. Activitatea asociației este sprijinită de Academia Română prin secția de Științe Tehnice.

Scopul Asociației Române de Tensometrie este de a promova:

 • Dezvoltarea și extinderea utilizării metodelor și tehnicilor experimentale, de modelare și de calcul privind starea de tensiune și de deformație în structuri inginerești;

 • Implementarea metodelor și tehnicilor experimentale de măsurare în vederea realizării de dispozitive tensometrice pentru măsurarea unor mărimi mecanice;

 • Realizarea unor echipamente și materiale necesare în analiza experimentală a tensiunilor;

 • Adaptarea tehnicilor experimentale de analiză a stării de tensiune și de deformație în cercetările de biomecanică;

 • Extinderea utilizării tehnicilor moderne de măsurare în încercările de materiale;

 • Instruirea personalului de cercetare și a personalului auxiliar în vederea utilizării cât mai eficiente a metodelor de analiză experimentală a tensiunilor;

 • Afirmarea profesională pe plan național și internațional a membrilor asociației, stimulând în mod deosebit tinerii cercetători.

Metodele și mijloacele de realizare a obiectivelor propuse:

 • Crearea unui cadru organizatoric de colaborare între membrii asociației;

 • Sprijinirea organizării și funcționării unor cursuri postuniversitare de tensometrie și a unor seminarii de instruire a personalului auxiliar;

 • Organizarea de manifestări științifice (simpozioane naționale și cu participare internațională, seminarii științifice cu tematici speciale, etc.);

 • Antrenarea și stimularea studenților și tinerilor cercetători în activitatea de cercetare în domeniile care intră în preocupările asociației;

 • Publicarea în revistele tehnice de specialitate a unor lucrări valoroase precum și a unor informări documentare în domeniu;

 • Organizarea de filiale teritoriale ale ARTENS și antrenarea membrilor acestora în vederea desfășurării unei activități științifice susținute;

 • Stabilirea de relații pe plan național și internațional cu alte societăți și asociații profesionale, cu profil asemănător și participarea la manifestări științifice organizate de acestea.