Filiala Ploiești

Date de contact

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Calea București

Președinte

Prof. dr. ing. Alexandru Popa (alpopa@upg-ploiesti.ro)

Vicepreședinte

Prof. dr. ing. Ioan Popa (ipopa@upg-ploiesti.ro)