Filiala Iași

Date de contact

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Mecanică, Bd. Dimitrie Mangeron 61-63, Iași 700050, tel/fax +40232232337.

Președinte

Prof. dr. ing. Paul Bârsănescu (paulbarsanescu@yahoo.com)

Vicepreședinte

Prof. dr. ing. Nicușor Amariei (namariei@yahoo.com)

Preocupări științifice ale membrilor filialei

Materiale noi, testare, modelare, tensiuni remanente/senzori, studiul caracteristicilor mecanice pentru materialele compozite și ceramice, studiul adezivilor și îmbinărilor adezive, metoda elementelor finite în domeniul liniar și neliniar, pentru fenomene netranzitorii și tranzitorii, analiza tensiunilor și deformațiilor, utilizarea formelor bionice pentru optimizarea structurilor din ingineria mecanică.