Filiala Galați

Date de contact

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

Președinte

Prof. dr. ing. Costel Iulian Mocanu (costel.mocanu@ugal.ro)

Vicepreședinte

Conf. dr. ing. Alina Dimache (alina.dimache@ugal.ro)