Personalități

Academician Radu P. Voinea

Născut la 24 Mai 1923 la Craiova, decedat la 11 Mai 2010 București.

Activitatea și recunoașterea academică

 • Președintele Academiei Române (1984-1990)

 • Secretar general al Academiei Române (1967-1974)

 • Președinte al Secției de științe tehnice a Academiei Române (1984-1990; 1991-1993; 1998-2008)

 • Membru titular al Academiei Europene de Arte, Științe și Litere (din 1987)

 • Președinte și fondator al Academiei de Științe Tehnice din România (1997-2010)

 • Membru în Consiliul de Conducere și de Administrație al Fundației Familiei Menachem H. Elias a Academiei Române (1990-2010)

 • Președintele Asociației Române de Tensometrie

 • Membru titular al Academiei Române (1974)

 • Membru corespondent al Academiei Romane (1963)

Principalele funcții didactice și de conducere în învățământul superior

 • Rector al Institutului Politehnic București (1972-1981)

 • Rector al Universității Populare "Ioan I. Dalles" (1984-2008)

 • Prorector al Institutului Politehnic București (1964-1967)

 • Șef de catedră (în IPB 1968-1972; 1982-1990)

 • Director General al Societății Române pentru Spațiu (1992-2008)

Titluri de Doctor Honoris Causa

 • Universității Tehnice din Timișoara

 • Universității din Craiova

 • Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași

 • Universității Tehnice de Construcții din București

 • Universității din Pitești

 • Universității din Petroșani

 • Universității "Dunărea de Jos" din Galați

 • Universității "Transilvania" din Brașov

 • Universității "Ovidius" din Constanța

 • Academiei Tehnice Militare

 • Universității din Bacău